Posts List

Go dilinde değişken ve veri türleri

Go dilinde değişken ve veri türleri

Veri türleri programlama dilinin en temel olanaklarıdır. Biz programcılar uygulamalarımızı geliştirirken sürekli olarak veri ile iç içe çalışırız. Ancak veri tek başına anlamlı değildir. Ancak yanında onu niteleyen bir özellikle anlamlı hale gelir. Bu süreçte verinin bilgisayar tarafından doğru anlamlandırılmasını sağlamak içinde veri türlerini kullanırız.