Posts List

Go dilinde eşleme tabloları

Go dilinde eşleme tabloları

Go dilinde diğer pek çok dilde olduğu gibi eşleme tablosu diye adlandırabileceğimiz map veri tipi vardır. Yazılım dillerinde bulunan genel veri yapılarından birisi dizilerdir. Diziler aynı türde bir çok veriyi bir arada ve sıralı bir şekilde yönetebilmemizi sağlayan bir topluluk veri tipidir. Go dilindeki map olanağı ise dizinin tamsayı indis kısıtlamasını kaldırarak daha esnek yapılar oluşturmamızı sağlar.