Posts List

Tek IP Üzerinden SSL Kullanımı

Tek IP Üzerinden SSL Kullanımı

SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi sayesinde sunucu ile istemci arasında düz metin olarak gidip gelen veri şifrelenerek güvenli bir şekilde aktarılmaya başladı. Bugün kullandığımız internet sitelerinin dolayısıyla www’nin temelinde iki önemli unsur bulunur. Bunlardan birincisi içeriği sağlayan sunucu bir diğeri ile içeriği talep eden istemci. Tüm web sistemi bu iki olgu üzerine kurulmuştur.